Podizanje svijesti o narodnim knjižnicama u Europi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Komisija Urban agenda for the EU je osmislila kratak upitnik za narodne knjižnice Europe.

Na temelju odgovora izradit će se preporuke za europsko djelovanje prema narodnim knjižnicama. Posebno u vrijeme pandemije, važno je naglasiti doprinos narodnih knjižnica tijekom društvenih izazova i ojačati ih na europskoj razini.

Public Libraries Europe

Upitnik je otvoren do 26. veljače, te je isključivo za narodne knjižnice.