Bilješka o Izvanrednoj Skupštini Knjižničarskog društva Dubrovnik

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Sjednica izvanredne Skupštine Knjižničarskoga društva Dubrovnik održana je u Narodnoj knjižnici Grad, 28. listopada 2021.

Na dnevnom redu su bile izmjene i dopune Statuta KDD i prijedlog plana rada Društva u 2021 / 2022 godini. Utvrđen je potreban broj nazočnih za pravovaljano glasanje, izabrano je radno predsjedništvo i usvojen dnevni red. Uslijedila je rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Statuta koje je za Skupštinu priredila Radna grupa za izmjene i dopune Statuta. Većinom glasova su usvojene izmjene postojećih članaka Statuta koji su zbog određenih nedostataka dosad predstavljali problem u radu Društva, kao što su prestanak članstva u Društvu, proceduralna pitanja, rad Skupštine, javnost rada, promjena adrese Društva itd. Izmjene i dopune Statuta će biti objavljene na mrežnim stranicama Društva. Predsjednica Marica Šapro-Ficović je obavjestila nazočne da će se planom edukacije članova u 2021. u suradnji sa Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara iz Zagreba i županijskom Matičnom službom održati webinar Digitalni repozitoriji 5.11.2021. i tečaj 7 ključeva za čitanje s razumijevanjem u Narodnoj knjižnici Grad 17. prosinca 2021. U planu za 2022. godinu je provedba projekta Medijska pismenost, koji je prijavljen na natječaj Javnih potreba programa u kulturi Ministarstva kulture i medija u 2022. godini. Voditeljica projekta, članica Društva Marjana Leventić, dala je sažeti opis i cilj projekta čiji će se dio edukacija edukatora provoditi na razini županijskih narodnih i školskih knjižnica od veljače do travnja 2022. godine.