Održan webinar “Digitalni repozitoriji”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Pod organizacijom Knjižničarskog društva Dubrovnik, članovi su imali mogućnost sudjelovati na webinar Nacionalnog Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara "Digitalni repozitorij".

Webinar “Digitalni repozitor” vodio je Dr. sc. Radovan Vrana, a polaznici su stekli temeljna znanja o digitalnim repozitorijima.