Održan Stručni skup “Razvoj knjižničnih usluga, s primjerima iz prakse”

Održan je Stručni skup Županijske matične razvojne službe pod naslovom "Razvoj knjižničnih usluga, s primjerima iz prakse". Skup se održao u suradnji s Knjižničarskim društvom Dubrovnik, hibridno, u Narodnoj knjižnici Grad te putem aplikacije MST u petak, 17. prosinca 2021. s početkom u 10:00 sati.

Na Stručnom skupu je gostovala Gradska knjižnica Požega – knjižnica godine! tj. Aleksandra Šutalo, ravnateljica Gradske knjižnice sa predavanjem “Požega: Nova zgrada, nova knjižnica – priča o jednoj transformaciji” te Mirjana Franculić, voditeljica županijske matične službe, “GK Požega :  Priprema fonda u koncepciji nove Knjižnice“.

U drugom dijelu skupa predavanja su održana na temu Narodne i školske knjižnice Dubrovačko-neretvanske županije u protekloj godini. Marjana Leventić je prestavila rezulate ankete u sklopu teme “Projekt Medijska pismenost u knjižnicama“, a voditeljica županijske matične razvojne službe i predsjednica KDD Marica Šapro-Ficović je predstavil “Iz rada Matične službe u 2021“.

Zahvaljujemo se svima na sudjelovanju. Predavanja gostujućih predavača su dostupna.

 

Fotografija: Nataša Tolj