Predavanje i radionica “Normativni okvir kao ishodište za iskorake u hrvatskom knjižničarstvu” prof. dr. sc. T. Aparac -Jelušić

U petak, 26. studenog, putem Microsoft Teams meetinga prof. Tatijana Aparac Jelušić je za Knjižničarsko društvo Dubrovnik održala predavanje i radionicu.

Predavanje i radionica se održavalo u tri dijela.

Prvi dio: Ukazalo se na potencijale novog normativnog okvira u hrvatskome knjižničarstvu s posebnim osvrtom na položaj, zadaće i praćenje uspješnosti poslovanja knjižnica u promjenjivim uvjetima učenja, podučavanja, stručnog i znanstvenog djelovanja te pružanja usluga raznolikim korisničkim skupinama.

Drugi dio: Naglasak je bio na izdvajanju vodećih trendova u europskom knjižničarstvu, digitalne transformacije i održivih knjižničnih službi i usluga.

Treći dio: Sudionici radionice su priredili svoja viđenja razvoja knjižnice u kojoj djeluju, s naglaskom na nužne mjere vezano uz očekivane promjene, aktivnosti koje na tom tragu valja poduzimati, podrške osnivača i RH te iskoraka prema projektima koji mogu značajnije utjecati na promjenu percepcije knjižnice u zajednici.

Na kraju su se oblikovali zaključni stavovi vezani uz utvrđene mjere koje su svim sudionicima prihvatljive.