Hrvatsko knjižničarsko društvo organizira stručni skup: Od klasifikacije do brisanja nosa – kompetencije dječjeg knjižničara

Stručni skup Od klasifikacije do brisanja nosa - kompetencije dječjeg knjižničara tematski će se baviti teorijskim i praktičnim aspektima profesije knjižničara i kompetencija potrebnih za rad s djecom i mladima. Program će bit sastavljen od uvodnih izlaganja, razmjene dobre prakse i rasprave.


Djeca i mladi pripadaju posebnim korisničkim skupinama knjižnica za koje treba osigurati odgovarajuće knjižnične usluge i programe. Dječje knjižnice trebaju stvoriti pozitivna i poticajna ozračja u kojima svi, pod jednakim uvjetima, mogu razvijati svoje potencijale bez obzira na moguće različitosti. Važan segment dječjih knjižnica je i rad s odraslim korisnicima s kojima knjižničari dijele zajedničke ciljeve: omogućiti djeci slobodan pristup znanju i informacijama, poticati ih na stjecanje vještina za cjeloživotno učenje i raznih vrsta pismenosti,  pomoći im u osobnom razvoju te ih osnaživati za aktivno sudjelovanje u životu zajednice.
Sudionici skupa će dobiti relevantan uvid u aktualna teorijska polazišta i konkretne primjere iz prakse o kompetencijama koje dječji knjižničar treba imati da bi mogao ostvarivati zadaće dječje knjižnice.

Sve informacije možete pronaći na linku: Stručni skup