5. redovna Skupština Knjižničarskog društva Dubrovnik

U utorak (12.travnja) održana je 5. redovna Skupštinu Knjižničarskog društva Dubrovnik u Narodnoj knjižnici Grad.

Na dnevnom redu su bili Izvještaj o radu Društva i Financijski izvještaj za 2021. godinu, te planirane aktivnosti Društva za 2022. godinu. Utvrđen je potreban broj nazočnih za pravovaljano glasanje, izabrano je radno predsjedništvo i usvojen dnevni red. Većinom glasova su usvojeni navedene točke dnevnog reda.