POZIV NA 3. REDOVNU IZBORNU SKUPŠTINU KDD

Temeljem čl. 28 Statuta Knjižničarskog društva Dubrovnik i zaključka sastanka Upravnog vijeća o utvrđivanju datuma Skupštine od 15. studenoga 2022., sazivam 3. redovnu izbornu Skupštinu Knjižničarskog društva Dubrovnik 8. prosinca 2022. u Narodnoj knjižnici Grad, s početkom u 10:00 sati.

Dnevni red:   

  1. Izbor  radnih tijela Skupštine  (radno predsjedništvo, zapisničar, verifikacijski odbor,  izborna komisija, ovjerovitelji zapisnika)
  2. Izvješće predsjednice KDD o radu Društva u razdoblju između dvije Skupštine (18.12.2020 – 08.12.2022)
  3. Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2022. – 07.12.2022.
  4. Izvješće Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2020 -2022
  5. Izvješće delegata KDD sa 47. izborne Skupštine HKD-a u Zadru
  6. Prihvaćanje plana rada i financijskog plana KDD u 2023. godini
  7. Razrješnica predsjednici, potpredsjednici, tajnici, blagajnici, članovima Upravnog vijeća i Nadzornog odbora
  8. Izbor predsjednika KDD u mandatnom razdoblju 2022 – 2024
  9. Izbor  potpredsjednika, tajnika i blagajnika, 2022 – 2024
  10. Izbor članova Upravog vijeća i Nadzornog odbora, 2022-2024

Skupštinski materijali će biti dostupni putem web stranice i e poštom prije održavanja   Skupštine. Molim Vas da neizostavno nazočite sastanku. Potvrdu dolaska molim pošaljite na kddubrovnik@gmail.com

Srdačan pozdrav

Marica Šapro-Ficović

Predsjednica KDD