POZIV NA 6. REDOVNU SKUPŠTINU KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA DUBROVNIK

Promjena datuma održavanja Skupštine. Skupština koja je bila najavljena 24. svibnja odgođena je i novi termin je 7. lipnja.

Temeljem čl. 28 Statuta, Upravno vijeće KDD je na svom sastanku 29. ožujka 2023. donijelo odluku o sazivanju 6. redovne Skupštine Knjižničarskog društva Dubrovnik. Odlučeno je da će se Skupština održati online preko zoom platforme, a naknadno je utvrđen datum 24. svibnja 2023. s početkom u 10:00 sati.

Dnevni red:   

  1. Izbor radnog predsjedništva i ovjerovitelja zapisnika
  2. Usvajanje dnevnog reda i utvrđivanje kvoruma
  3. Usvajanje financijskog izvještaja za 2022. godini
  4. Izvješće o radu UV do održavanje Redovne skupštine
  5. Usvajanje plana rada za 2023. godinu
  6. Web stranica i društvene mreže KDD
  7. Razno

Srdačan pozdrav,

Marjana Leventić Šipčić, predsjednica KDD

Poziv na 6. redovnu Skupštinu KDD